Melaksanakan SCAMPER: Strategi Kreatif untuk Pelbagai Kumpulan dan Konteks

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

SCAMPER adalah akronim untuk tujuh teknik pemikiran kreatif yang masing-masing terdiri daripada kata kunci: Substitute (Gantikan), Combine (Gabungkan), Adapt (Sesuaikan), Modify (Ubah), Put to another use (Gunakan untuk kegunaan lain), Eliminate (Hapuskan), dan Rearrange (Susun semula). Teknik ini membantu individu dan kumpulan untuk menghasilkan idea-idea baru dengan mengubah perspektif mereka terhadap masalah atau situasi yang dihadapi.

Objektif:

  1. Memberikan pengetahuan asas mengenai setiap komponen SCAMPER dan cara mengaplikasikannya dalam situasi sebenar.
  2. Menunjukkan cara bagaimana SCAMPER boleh diterapkan dalam berbagai bidang seperti perniagaan, pendidikan, pembangunan produk, dan penyelesaian masalah sosial.
  3. Mendorong kerjasama dalam kumpulan dengan menggunakan SCAMPER untuk brainstorming dan pengembangan idea secara kolektif.

Manfaat:

  1. SCAMPER menyediakan pendekatan yang sistematik untuk idea generation, menjadikan proses pemikiran lebih terarah dan terstruktur.
  2. Meningkatkan produktiviti dan kecekapan dengan mempercepat proses penghasilan idea dan penyelesaian masalah.
  3. Membantu menyesuaikan diri dengan perubahan dan cabaran baru dengan menggunakan SCAMPER untuk mencari solusi alternatif.