Kunci kepada Hubungan Pelanggan yang Berjaya

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Dalam dunia perniagaan yang kompetitif, mendengar kepada pelanggan adalah asas kepada kejayaan. Dengan menumpukan kepada pelbagai aspek termasuk berkomunikasi secara positif, memberi perhatian kepada isyarat badan, dan menghormati pandangan pelanggan, program ini mendedikasikan dirinya kepada memupuk hubungan yang kukuh antara syarikat dan pelanggan.

Objektif:

  1. Menghentikan negativiti dalam proses komunikasi dengan pelanggan untuk mencipta persekitaran yang positif dan menyokong.
  2. Meningkatkan keberkesanan komunikasi dengan menyampaikan kembali maklum balas yang diterima dari pelanggan secara jelas dan terperinci.
  3. Memperbaiki kemahiran mendengar dengan memberi perhatian kepada bahasa badan, nada suara, dan isyarat komunikasi lain untuk memahami keperluan sebenar pelanggan.

Manfaat:

  1. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan dengan mengurangkan kesilapan komunikasi dan meningkatkan tahap kepuasan pelanggan.
  2. Meningkatkan imej syarikat dengan memperlihatkan penghargaan dan menghormati pandangan serta keperluan pelanggan.
  3. Meningkatkan daya saing syarikat dengan memahami bentuk komunikasi pilihan pelanggan dan menyusun strategi komunikasi yang lebih berkesan.