Konflik Antara Budaya di Tempat Kerja

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Dalam persekitaran kerja yang semakin global, konflik antara budaya sering kali timbul sebagai cabaran utama yang perlu diatasi oleh organisasi. Konflik ini boleh berlaku apabila nilai, kepercayaan, dan amalan budaya berbeza-beda di kalangan pekerja. Pengurusan yang berkesan dalam menangani konflik antara budaya amat penting untuk memastikan keharmonian dan keberkesanan di tempat kerja.

Objektif:

  1. Mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada konflik antara budaya di tempat kerja.
  2. Menguji semula model-model penyesuaian yang sedia ada dan mengkaji bagaimana kejutan budaya dapat memberi kesan kepada konflik di tempat kerja.
  3. Mengembangkan strategi dan kemahiran untuk mengurus konflik antara budaya dengan cekap dan efektif.

Manfaat:

  1. Menambah pengetahuan tentang sumber-sumber konflik antara budaya yang mungkin timbul di tempat kerja.
  2. Memperoleh kemahiran untuk mengurus konflik antara budaya dengan lebih bijaksana dan efektif.
  3. Mencipta persekitaran kerja yang lebih harmoni dan produktif dengan mengurangkan kesan negatif konflik antara budaya.