Komunikasi dan Kepercayaan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Komunikasi berkesan adalah asas penting dalam mewujudkan persekitaran kerja yang produktif dan harmonis. Meningkatkan keupayaan untuk berkomunikasi dengan jelas dan membina hubungan yang kukuh dengan rakan sekerja serta pelanggan adalah kunci untuk kejayaan individu dan organisasi.

Objektif:

  1. Meningkatkan keupayaan berkomunikasi dengan jelas dan memastikan maksud mereka difahami oleh orang lain.
  2. Melihat dan memahami perspektif pelanggan untuk meningkatkan hubungan pelanggan.
  3. Memperkasakan kemahiran untuk membina kepercayaan dan kemesraan dalam hubungan profesional mereka.

Manfaat:

  1. Membina hubungan yang lebih baik dengan rakan sekerja dan pelanggan, yang akan menyumbang kepada suasana kerja yang lebih harmonis dan produktif.
  2. Mewujudkan hubungan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan, yang penting untuk kejayaan jangka panjang organisasi.
  3. Kemampuan untuk membina kepercayaan dan menunjukkan rasa ingin tahu akan memperkuat ikatan profesional dan peribadi, menjadikan tempat kerja lebih menyenangkan dan kolaboratif.