Komunikasi dan Hubungan Antara Budaya di Tempat Kerja

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Dalam era globalisasi ini, tempat kerja semakin berkembang dengan pekerja dari pelbagai latar belakang budaya yang berbeza. Keupayaan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan efektif antara budaya menjadi semakin kritikal untuk kejayaan organisasi. Program ini bertujuan untuk memperkasa individu dan organisasi dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mengatasi cabaran komunikasi antara budaya dan meningkatkan kerjasama dalam pasukan yang pelbagai budaya.

Objektif:

  1. Memupuk kesedaran tentang kepelbagaian budaya dalam tempat kerja dan memahami kepentingan komunikasi yang efektif antara budaya.
  2. Membina kemahiran kolaborasi antara pekerja dari pelbagai latar belakang budaya untuk mencapai matlamat bersama dalam organisasi.
  3. Memberikan panduan tentang cara menguruskan dan menyelesaikan konflik yang timbul akibat perbezaan budaya dalam tempat kerja.

Manfaat:

  1. Dengan komunikasi yang lebih baik dan kolaborasi yang lebih erat, pasukan dapat bekerja dengan lebih efisien dan mencapai prestasi yang lebih tinggi.
  2. Memahami dan menghormati perbezaan budaya mengurangkan konflik dan mencipta persekitaran kerja yang lebih positif dan harmonis.
  3. Kepelbagaian budaya membawa kepada pelbagai pandangan dan idea, meningkatkan inovasi dan kreativiti dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan.