Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan Pelanggan Melalui Sikap Hormat

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Kualiti perkhidmatan pelanggan yang unggul merupakan asas kejayaan dalam perniagaan. Sikap hormat terhadap pelanggan adalah faktor penting yang dapat membina hubungan baik dan memastikan kepuasan pelanggan. Dalam program ini, kami akan meneroka bagaimana sikap hormat memainkan peranan kunci dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan pelanggan.

Objektif:

  1. Membentuk kesedaran terhadap pentingnya sikap hormat dalam perkhidmatan pelanggan dan kesannya terhadap hubungan pelanggan.
  2. Mempelajari teknik dan pendekatan positif untuk menangani pelanggan yang sukar dengan penuh keprihatinan dan keberkesanan.
  3. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam memberikan perkhidmatan pelanggan dengan memberi tumpuan kepada hasil yang dikehendaki dan memastikan pemenuhan komitmen.

Manfaat:

  1. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan yang bertimbang rasa dan menghormati keperluan dan keperibadian mereka.
  2. Membina reputasi organisasi sebagai tempat yang menghargai dan mengutamakan kepuasan pelanggan, meningkatkan kesetiaan dan sokongan pelanggan.
  3. Meningkatkan produktiviti dan efisiensi dalam perkhidmatan pelanggan dengan menjaga komitmen dan memberikan perhatian yang berkualiti kepada setiap pelanggan.