Komunikasi Bukan Lisan dalam Perkhidmatan Pelanggan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Komunikasi bukan lisan memainkan peranan penting dalam interaksi harian di tempat kerja, terutamanya dalam perkhidmatan pelanggan. Kemahiran mengenali dan memahami isyarat bukan lisan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, menyelesaikan konflik dengan lebih berkesan, dan memperkukuhkan hubungan antara pekerja dan pelanggan.

Objektif:

  1. Meningkatkan keupayaan untuk mengenali dan memahami isyarat bukan lisan dalam interaksi perkhidmatan pelanggan.
  2. Membekalkan strategi untuk menganalisis jangkaan pelanggan dan mengiktiraf perspektif berbeza untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
  3. Mengembangkan kemahiran untuk mengawal keadaan, menangani konflik, dan mengurus tingkah laku sukar dengan berkesan melalui komunikasi bukan lisan.

Manfaat:

  1. Meningkatkan kualiti perkhidmatan pelanggan dengan memperbaiki komunikasi bukan lisan, yang membawa kepada pengalaman pelanggan yang lebih positif dan kepuasan yang lebih tinggi.
  2. Memperkuat hubungan antara pekerja dan pelanggan dengan kemampuan memahami dan menanggapi isyarat bukan lisan serta perspektif yang berbeza.
  3. Meningkatkan keberkesanan dalam mengurus dan menyelesaikan konflik, serta menangani tingkah laku sukar, yang akhirnya menyumbang kepada suasana kerja yang lebih harmonis dan produktif.