Komunikasi Berkesan dalam Perhubungan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Program “Komunikasi Berkesan dalam Perhubungan” dirancang untuk membantu individu memahami dan memperbaiki cara mereka berkomunikasi dalam perhubungan. Komunikasi yang baik adalah asas kepada hubungan yang kukuh dan sihat. Melalui program ini, peserta akan didedahkan kepada empat bidang utama dalam komunikasi serta cara mengenali, memahami, dan mengurus emosi dalam perhubungan mereka. Program ini bertujuan untuk memberikan alat dan strategi yang praktikal untuk meningkatkan keupayaan komunikasi mereka.

Objektif:

  1. Membantu peserta untuk mengenali dan meluahkan emosi mereka dengan cara yang konstruktif dalam perhubungan.
  2. Melatih peserta untuk memahami emosi pasangan mereka, yang merupakan komponen penting dalam membina empati dan hubungan yang lebih mendalam.
  3. Memberikan teknik dan strategi untuk mengurus emosi secara efektif dalam komunikasi, mengurangkan konflik dan meningkatkan keharmonian dalam perhubungan.

Manfaat:

  1. Peserta akan belajar bagaimana untuk berkomunikasi dengan lebih jelas dan berkesan, mengurangkan salah faham dan meningkatkan kejelasan dalam perbualan.
  2. Dengan memahami dan mengurus emosi dengan lebih baik, peserta dapat membina hubungan yang lebih kuat dan sihat dengan pasangan mereka.
  3. Peserta akan mengembangkan kemahiran emosi yang penting, seperti empati dan pengurusan stres, yang boleh diaplikasikan dalam pelbagai aspek kehidupan mereka.