Komunikasi Antara Budaya: Dari Kesedaran Diri hingga Keberkesanan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Dalam dunia yang semakin global, kemampuan untuk berkomunikasi dengan berkesan merentasi pelbagai budaya adalah kemahiran yang amat penting. Program ini direka untuk membimbing peserta melalui prinsip asas dan praktikal komunikasi antara budaya, bermula dari kesedaran diri hingga keberkesanan komunikasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman tentang bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi dan cara untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai konteks budaya dalam persekitaran profesional.

Objektif:

  1. Meningkatkan kesedaran diri sendiri dan orang lain dari pelbagai latar belakang budaya.
  2. Memberikan pemahaman mendalam tentang model proses komunikasi antara budaya dan ciri-ciri utamanya.
  3. Mengintegrasikan pengetahuan, sikap, dan kemahiran dalam komunikasi antara budaya.

Manfaat:

  1. Dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan merentasi budaya, mengurangkan salah faham dan meningkatkan hubungan profesional.
  2. Menjadi lebih fleksibel dan adaptif dalam pelbagai situasi komunikasi antara budaya selain membina hubungan kerja yang lebih kukuh dan harmoni.
  3. Memahami dan menghargai kepelbagaian budaya, meningkatkan kecekapan budaya dalam persekitaran kerja global.