Kesedaran Dan Pertimbangan Sebelum Bersuara

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Pemikiran sebelum bertutur adalah satu aspek penting dalam komunikasi yang efektif di tempat kerja. Dengan kesedaran akan impak perkataan, individu dapat menghindari konflik yang tidak perlu dan meningkatkan hubungan profesional dengan rakan sekerja.

Objektif:

  1. Menggalakkan kesedaran terhadap pentingnya memikirkan kesan setiap perkataan sebelum disuarakan dalam konteks komunikasi di tempat kerja.
  2. Mengajar teknik untuk bertanya soalan dengan berkesan bagi memahami perspektif dan keperluan rakan sekerja.
  3. Meningkatkan kemahiran dalam mengendalikan konflik dengan diplomasi dan mengelakkan pertembungan yang tidak perlu.

Manfaat:

  1. Meningkatkan kefahaman dan hubungan antara rakan sekerja melalui komunikasi yang berkesan dan berempati.
  2. Mengurangkan kemungkinan konflik dan ketegangan di tempat kerja dengan mengamalkan pemikiran sebelum bersuara.
  3. Meningkatkan produktiviti dan keharmonian di tempat kerja dengan mewujudkan persekitaran yang mesra dan berdaya maju.