Kepentingan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Komunikasi yang efektif adalah asas yang penting dalam keseluruhan keberhasilan organisasi di tempat kerja. Ia tidak hanya melibatkan pemberian maklumat, tetapi juga memahami dan merangsang pertukaran idea, menyokong perkembangan profesional, dan membina hubungan yang baik antara rakan sekerja.

Objektif:

  1. Mengenal pasti peranan penting komunikasi berkesan dalam membina hubungan yang baik dan meningkatkan produktiviti di tempat kerja.
  2. Mempelajari cara memanfaatkan kepelbagaian keutamaan individu untuk meningkatkan kesan komunikasi di tempat kerja.
  3. Membina kesedaran tentang bagaimana memupuk minda produktif untuk perbualan tempat kerja yang berkesan.

Manfaat

  1. Meningkatkan kefahaman dan keterlibatan di kalangan pekerja.
  2. Membina kepercayaan dan hubungan yang lebih baik di tempat kerja.
  3. Mengurangkan kekeliruan dan konflik yang berpunca dari komunikasi yang tidak jelas.