Kepelbagaian Gaya Kepimpinan dalam Menghadapi Perubahan Organisasi

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Kepimpinan yang berbeza diperlukan untuk menghadapi fasa perubahan yang berbeza. Panduan ini meneliti pentingnya pengetahuan diri, sumber dalaman, dan aplikasi prinsip-prinsip kepimpinan Covey dalam menangani transformasi organisasi. Ia juga meneliti cabaran-cabaran yang muncul semasa pembaharuan organisasi dan cara-cara mengatasi rintangan terhadap perubahan.

Objektif:

  1. Memahami kepelbagaian gaya kepimpinan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan organisasi.
  2. Menerapkan prinsip-prinsip kepimpinan berpusatkan prinsip Covey dalam mengendalikan transformasi organisasi.
  3. Menilai keperluan untuk pembaharuan organisasi dan kaedah-kaedah untuk menstruktur semula dengan berkesan.

Manfaat:

  1. Meningkatkan kesedaran tentang kepelbagaian gaya kepimpinan yang diperlukan untuk mencapai kejayaan dalam transformasi organisasi.
  2. Meningkatkan kecekapan kepimpinan dengan menerapkan prinsip-prinsip Covey yang mengutamakan nilai-nilai dalam pengurusan perubahan.
  3. Mengurangkan ketidakseimbangan dan rintangan semasa perubahan organisasi dengan mengetahui sebab-sebab penstrukturan semula dan cara-cara mengatasinya.