Kecekapan Budaya dan Kemahiran Antara Budaya dalam Organisasi

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Kecekapan budaya merujuk kepada kemahiran individu untuk berfungsi secara berkesan dalam persekitaran yang pelbagai budaya, sementara kemahiran antara budaya adalah kemahiran untuk berkomunikasi, bekerjasama, dan berinteraksi dengan individu dari pelbagai latar belakang budaya. Dalam dunia yang semakin global dan pelbagai budaya, kecekapan budaya dan kemahiran antara budaya menjadi aspek yang semakin penting dalam pengurusan organisasi.

Objektif:

  1. Mengajarkan peserta tentang kepentingan kecekapan budaya dalam menguruskan organisasi yang pelbagai budaya.
  2. Melatih peserta dengan kemahiran antara budaya yang diperlukan untuk berinteraksi dengan individu dari pelbagai budaya dalam kehidupan harian.
  3. Memperkenalkan dan melatih peserta dengan kemahiran antara budaya yang diperlukan untuk beroperasi dan berprestasi dalam persekitaran organisasi yang pelbagai budaya.

Manfaat:

  1. Dapat berkomunikasi dan bekerjasama dengan lebih efektif dalam tim yang terdiri dari individu dengan latar belakang budaya yang berbeza.
  2. Meningkatkan prestasi individu dan organisasi melalui pemahaman mengenai kecekapan budaya dan kemahiran antara budaya, peserta akan dapat
  3. Program ini akan mendorong budaya organisasi yang inklusif dan menghargai kepelbagaian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan pekerja dan produktiviti keseluruhan.