Hubungan yang Akrab dan Pembangunan Diri yang Berjaya

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Program “Hubungan yang Akrab dan Pembangunan Diri yang Berjaya” dirancang untuk membantu peserta memahami dan menguruskan hubungan peribadi serta pembangunan diri secara efektif. Melalui pelbagai modul yang disediakan, peserta akan mempelajari teknik-teknik praktikal untuk mengenal pasti dan mengimbangi keperluan intrinsik dan ekstrinsik dalam hubungan, serta menggunakan model N3C untuk pembangunan peribadi dan perhubungan yang lebih baik.

Objektif:

  1. Membimbing peserta untuk mengenal pasti dan memahami keperluan intrinsik dan ekstrinsik dalam hubungan mereka, serta bagaimana kedua-dua keperluan ini mempengaruhi kepuasan dan dinamik perhubungan.
  2. Membantu peserta dalam menyesuaikan model N3C (needs, circumstances, characteristics, and capacity) untuk pembangunan peribadi mereka dan bagaimana menggunakannya dalam membentuk hubungan yang kukuh.
  3. Menggalakkan peserta untuk meningkatkan kesedaran kendiri dalam mengiktiraf keperluan mereka dan menilai diri mereka dalam konteks model N3C untuk mencapai pembangunan diri yang berjaya.

Manfaat:

  1. Dengan memahami keperluan intrinsik dan ekstrinsik, peserta akan dapat memperbaiki dan menguatkan hubungan mereka, menghasilkan perhubungan yang lebih puas dan harmoni.
  2. Melalui penyesuaian model N3C, peserta akan dapat merancang pembangunan peribadi mereka secara menyeluruh, dengan mengambil kira keperluan, keadaan, ciri-ciri, dan kapasiti individu mereka.
  3. Membantu peserta meningkatkan kesedaran diri mereka dan menjalankan penilaian kendiri secara berterusan, yang merupakan kunci untuk pembangunan diri yang berkesan dan berterusan.