HIRARC: Strategi Pengurusan Risiko untuk Industri

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Dalam dunia perindustrian yang serba mencabar, pengurusan risiko merupakan aspek kritikal untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja, serta kelangsungan operasi syarikat. Program ini, “HIRARC: Strategi Pengurusan Risiko untuk Industri”, direka untuk memperkenalkan strategi-strategi efektif dalam pengurusan risiko industri melalui metodologi HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control).

Metodologi HIRARC adalah alat penting dalam mengenal pasti, menilai, dan mengawal risiko di tempat kerja. Dengan penerapan HIRARC, syarikat dapat mencapai standard keselamatan tertinggi dan meminimakan risiko yang berpotensi membahayakan pekerja dan operasi. Program ini bertujuan untuk membimbing para peserta melalui proses HIRARC dengan mendalam, memberikan pemahaman praktikal dan teoretikal yang menyeluruh.

Objektif:

  1. Memperkenalkan konsep dan prinsip asas HIRARC.
  2. Mengembangkan kemahiran mengenal pasti hazard (bahaya) di tempat kerja.
  3. Melatih peserta dalam penaksiran risiko yang komprehensif dan tepat.
  4. Mendedahkan kaedah-kaedah kawalan risiko yang efektif dan efisien.
  5. Mempromosikan budaya keselamatan di kalangan pekerja dan pengurusan.

Manfaat:

  1. Meminimakan kejadian kemalangan dan kecederaan di tempat kerja melalui pengenalpastian dan pengurusan risiko yang proaktif.
  2. Membantu syarikat mematuhi peraturan dan standard keselamatan industri yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.
  3. Mengurangkan kos yang berkaitan dengan kemalangan pekerjaan, seperti kos rawatan perubatan, kehilangan waktu kerja, dan denda peraturan.
  4. Memperkuat reputasi syarikat sebagai entiti yang bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerjanya.