HIRARC: Strategi Pengurusan Risiko untuk Industri

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Dalam dunia perindustrian yang serba mencabar, pengurusan risiko merupakan aspek kritikal untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja, serta kelangsungan operasi syarikat. Program ini, “HIRARC: Strategi Pengurusan Risiko untuk Industri”, direka untuk memperkenalkan strategi-strategi efektif dalam pengurusan risiko industri melalui metodologi HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control).

Metodologi HIRARC adalah alat penting dalam mengenal pasti, menilai, dan mengawal risiko di tempat kerja. Dengan penerapan HIRARC, syarikat dapat mencapai standard keselamatan tertinggi dan meminimakan risiko yang berpotensi membahayakan pekerja dan operasi. Program ini bertujuan untuk membimbing para peserta melalui proses HIRARC dengan mendalam, memberikan pemahaman praktikal dan teoretikal yang menyeluruh.

Antara objektif program ini adalah:

  1. Memperkenalkan konsep dan prinsip asas HIRARC.
  2. Mengembangkan kemahiran mengenal pasti hazard (bahaya) di tempat kerja.
  3. Melatih peserta dalam penaksiran risiko yang komprehensif dan tepat.
  4. Mendedahkan kaedah-kaedah kawalan risiko yang efektif dan efisien.
  5. Mempromosikan budaya keselamatan di kalangan pekerja dan pengurusan.

Manfaat Program:

  1. Peningkatan Keselamatan: Meminimakan kejadian kemalangan dan kecederaan di tempat kerja melalui pengenalpastian dan pengurusan risiko yang proaktif.
  2. Pematuhan Peraturan: Membantu syarikat mematuhi peraturan dan standard keselamatan industri yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.
  3. Pengurangan Kos: Mengurangkan kos yang berkaitan dengan kemalangan pekerjaan, seperti kos rawatan perubatan, kehilangan waktu kerja, dan denda peraturan.
  4. Peningkatan Reputasi: Memperkuat reputasi syarikat sebagai entiti yang bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerjanya.

Program ini sesuai untuk semua lapisan dalam organisasi dimana modul-modul interaktif dan kajian kes praktikal yang disediakan dapat memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh pekerja untuk melaksanakan HIRARC dengan berkesan di tempat kerja.

Jadilah sebahagian daripada usaha untuk mencipta persekitaran kerja yang lebih selamat dan produktif!