Grid Brainstorming dan Visualisasi Kreatif: Struktur dan Inspirasi dalam Idea

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Program “Grid Brainstorming dan Visualisasi Kreatif: Struktur dan Inspirasi dalam Idea” direka untuk membantu individu dan kumpulan dalam menyusun dan mengembangkan idea secara kreatif dan terstruktur. Melalui penggunaan teknik grid brainstorming dan alat visualisasi, peserta akan belajar cara untuk mengatur pemikiran mereka dengan lebih efektif dan menghasilkan cerapan visual yang menarik. Program ini merangkumi pelbagai teknik yang bertujuan untuk memperkasa kreativiti sambil mengekalkan struktur yang jelas dalam proses pemikiran.

Objektif:

  1. Memperkenalkan teknik grid brainstorming yang membantu dalam menyusun dan mengatur idea secara sistematik.
  2. Membimbing peserta dalam mencipta cerapan visual menggunakan peta minda, lakaran, dan warna untuk memperjelas dan memvisualisasikan idea mereka.
  3. Menggunakan grid sebagai alat untuk menilai kreativiti dan keberkesanan idea yang dihasilkan, serta mencari cara untuk memperbaikinya.

Manfaat:

  1. Peserta akan belajar cara menggunakan grid untuk memfokuskan perbincangan mereka, memastikan setiap idea disusun dengan baik dan mudah difahami.
  2. Melalui teknik seperti peta minda dan penggunaan warna, peserta akan mengembangkan kemahiran dalam mencipta cerapan visual yang menarik dan bermakna.
  3. Dengan mempelajari cara menyusun dan menilai idea menggunakan grid, peserta akan dapat mengurus idea mereka dengan lebih efektif, dari peringkat brainstorming hingga ke pelaksanaan.