Dinamik Kreativiti: Meneroka Aspek Mikro dan Makro

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Program “Dinamik Kreativiti: Meneroka Aspek Mikro dan Makro” bertujuan untuk memberi pemahaman mendalam tentang bagaimana kreativiti berfungsi dalam pelbagai aspek kehidupan, dari aktiviti harian hingga kepada perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Dengan menggabungkan pengetahuan teori dan praktikal, program ini menawarkan pandangan holistik mengenai kreativiti dan peranannya dalam kesejahteraan individu serta perkembangan masyarakat global.

Objektif:

  1. Memberi peserta teknik untuk mengaplikasikan kreativiti dalam tugasan harian dan membuat keputusan yang lebih bijak.
  2. Menjelaskan bagaimana kreativiti dapat meningkatkan kesejahteraan diri dan memperkenalkan cara-cara untuk merangsang kreativiti bagi meningkatkan kesihatan mental dan fizikal.
  3. Memahami peranan kreativiti dalam konteks global, termasuk bagaimana ia boleh mempengaruhi perubahan sosial, kepimpinan, dan inovasi teknologi.

Manfaat:

  1. Peserta akan memperoleh kemahiran untuk berfikir secara kritis dan kreatif, yang akan membantu mereka mencipta penyelesaian inovatif dalam menghadapi masalah harian dan profesional.
  2. Dengan memahami hubungan antara kreativiti dan kesejahteraan diri, peserta dapat mengamalkan cara-cara baru untuk mengekalkan keseimbangan hidup yang sihat dan produktif.
  3. Program ini menyediakan wawasan tentang bagaimana kreativiti boleh digunakan dalam kepimpinan dan pengurusan, serta menggalakkan peserta untuk menjadi pemimpin yang inovatif dalam bidang masing-masing.