Carta Selak dan Post-it dalam Brainstorming: Teknik dan Strategi Kreatif

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Program “Carta Selak dan Post-it dalam Brainstorming: Teknik dan Strategi Kreatif” dirancang untuk memperkenalkan kaedah-kaedah kreatif dalam sesi brainstorming yang efektif dan kolaboratif. Dengan fokus pada penggunaan carta selak dan Post-it, program ini bertujuan untuk meningkatkan produktiviti, kreativiti, dan kerjasama dalam pasukan. Melalui teknik visualisasi dan pengorganisasian idea, peserta akan belajar bagaimana untuk memanfaatkan alat-alat ini untuk menghasilkan idea-idea inovatif dan praktikal.

Objektif:

  1. Mendedahkan teknik-teknik baru menggunakan carta selak dan Post-it untuk merangsang kreativiti dan menghasilkan idea-idea segar dan inovatif.
  2. Mengajar cara menyusun dan menguruskan idea dengan berkesan menggunakan carta selak dan Post-it, memastikan aliran pemikiran yang jelas dan teratur.
  3. Menggalakkan interaksi dan kerjasama yang lebih baik dalam pasukan melalui penggunaan alat-alat visual seperti carta selak dan Post-it, yang memudahkan komunikasi dan pemahaman bersama.

Manfaat:

  1. Penggunaan carta selak dan Post-it dapat mempercepatkan proses brainstorming dan pengorganisasian idea, menjadikan sesi lebih efisien dan produktif.
  2. Dengan menggunakan teknik visualisasi, peserta dapat melihat dan memahami idea-idea dengan lebih jelas, memudahkan proses membuat keputusan dan perancangan.
  3. Alat-alat ini membantu dalam memperkaya sesi brainstorming dengan membolehkan penilaian dan maklum balas yang berterusan, yang seterusnya meningkatkan kualiti idea yang dihasilkan.