Brainstorming: Pendekatan Beretika dan Berkesan Terbaik

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Selamat datang ke program “Brainstorming: Pendekatan Beretika dan Berkesan Terbaik.” Dalam program ini, kita akan meneroka pelbagai teknik brainstorming yang berkesan dan memahami asas-asas etika dalam sesi brainstorming. Tujuan program ini adalah untuk memberikan panduan praktikal dan etika yang boleh digunakan oleh peserta dalam sesi brainstorming mereka, sama ada dalam konteks peribadi atau profesional.

Objektif:

  1. Menyediakan pengetahuan tentang enam teknik brainstorming yang berkesan, termasuk brainstorming klasik, brainstorming terbalik, brainstorming kumpulan, dan brainstorming visual.
  2. Mengajar cara mewujudkan persekitaran yang menyokong dan menghormati, di mana setiap idea dan pendapat dihargai, dan konflik dapat diurus dengan berkesan.
  3. Memberikan panduan tentang etika dalam perkongsian dan penggunaan idea, memastikan sesi brainstorming dijalankan dengan integriti dan penghormatan terhadap semua peserta.

Manfaat:

  1. Meningkatkan kreativiti individu dan mencari penyelesaian masalah yang lebih inovatif.
  2. Mewujudkan persekitaran kerja yang lebih harmoni, di mana konflik dikurangkan dan kolaborasi dipertingkatkan.
  3. Memahami kepentingan etika dalam menggunakan idea yang dihasilkan semasa sesi brainstorming, menghindari penyalahgunaan atau pencurian idea.