Bagaimana untuk Mengatasi Kebimbangan Perpisahan bagi Dewasa

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Kebimbangan perpisahan adalah perasaan ketidakselesaan dan kegelisahan yang timbul apabila seseorang dihadapkan dengan situasi pemisahan dari individu atau perkara yang penting dalam hidup mereka. Bagi dewasa, perpisahan boleh melibatkan kehilangan pekerjaan, kematian, perpisahan pasangan, atau perubahan hidup lainnya yang signifikan. Program ini bertujuan untuk menyediakan sokongan dan strategi praktikal bagi individu dewasa untuk menghadapi dan mengatasi kebimbangan yang timbul ketika menghadapi situasi perpisahan.

Objektif Program:

  1. Menyediakan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan kebimbangan perpisahan bagi dewasa.
  2. Membantu peserta program untuk mempelajari dan mengamalkan pelbagai strategi dan teknik mengatasi kebimbangan, termasuk teknik kognitif, penyelesaian masalah, dan pengurusan stres.
  3. Membantu mengenal pasti sumber sokongan sosial dan mengembangkan rangkaian sokongan yang kuat untuk menghadapi kebimbangan perpisahan.

Manfaat Program:

  1. Pengurusan emosi yang lebih baik dan mengurangkan tahap kebimbangan yang dialami semasa menghadapi perpisahan.
  2. Mengembangkan kemahiran menyelesaikan masalah yang efektif untuk menghadapi situasi perpisahan dengan lebih baik.
  3. Meningkatan kesejahteraan keseluruhan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik terhadap perubahan hidup yang berlaku.