Audit Merentasi Sempadan – Unit 2: Harga Pindahan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Harga pindahan merujuk kepada nilai yang diberikan kepada aset dan liabiliti yang dipindahkan antara pihak dalam sesuatu organisasi, sering kali dalam konteks transaksi perniagaan atau restrukturisasi perniagaan. Dalam audit percukaian, penilaian yang tepat terhadap harga pindahan sangat penting untuk memastikan kepatuhan undang-undang cukai yang berlaku serta ketepatan penyata kewangan.

Objektif:

  1. Memastikan bahawa harga pindahan yang dinyatakan dalam laporan kewangan adalah tepat dan mengikut peraturan cukai yang berlaku, untuk mengurangkan risiko konflik dengan pihak berkuasa cukai.
  2. Mengenal pasti dan menilai nilai sebenar aset dan liabiliti yang dipindahkan antara pihak, termasuk penilaian kesahihan transaksi serta risiko dan manfaat yang berkaitan.
  3. Memberi maklumat yang jelas dan tepat mengenai nilai pindahan dalam audit percukaian kepada pengurusan dan pemegang saham.

Manfaat:

  1. Mengurangkan risiko konflik dengan pihak berkuasa cukai dan meningkatkan kepatuhan undang-undang cukai.
  2. Menyediakan penilaian yang tepat terhadap nilai aset dan liabiliti yang dipindahkan.
  3. Meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pihak berkepentingan dengan memberikan laporan kewangan yang telus dan tepat.